Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond består af ni medlemmer: Tre medlemmer valgt blandt efterkommere af Mads og Bitten Clausen, tre eksterne medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ved besættelse af bestyrelsesposter tilstræbes en bredde mellem medlemmernes kvalifikationer, således at bestyrelsen samlet set indeholder de nødvendige kompetencer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år og genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv. Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Peter Mads Clausen

  Formand for bestyrelsen

  Tiltrådt
  1981, formand siden 1999

  Født
  1949

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med udvikling og ledelse af virksomheder, med fokus på teknologi og energioptimering. Erfaring med drift af familieejet produktionsvirksomhed og med arbejde i bestyrelser.

  Read more

  Stilling
  Formand, Bitten & Mads Clausens Fond 

  Tidligere stillinger
  Bestyrelsesmedlem Danfoss A/S
  Senior Vice President, Danfoss High Pressure Systems
  Ledende stillinger indenfor salg, application og R&D, Danfoss

  Uddannelse
  B.Sc. Sønderborg Teknikum

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Fabrikant Mads Clausens   Fond
  Clausen Controls A/S
  Alsik A/S
  Alsik Estate P/S
  Clausen Group ApS
  MiniBOOSTER Hydraulics A/S
  iTOOLS ApS
  AqSep A/S
  PP Energy ApS
  PP Techniq A/S

  Bestyrelsesmedlem
  Mads Clausen Instituttet
  Sønderborg Havneselskab A/S
  SwipBox A/S
  Inrotech A/S

 • Marianne Philip

  Næstformand for bestyrelsen

  Tiltrådt
  2014

  Født
  1957

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabsretlige og fondsretlige emner, finansielle- og kapitalmarkedsforhold samt corporate governance. Erfaring med ledelse og arbejde i bestyrelser

  Read more

  Stilling
  Advokat, Partner i Kromann Reumert siden 1987
  Formand for Komitéen for God Fondsledelse
  Adj. Professor, CBS

  Uddannelse
  Cand. jur.
  LL.M, Duke University, USA
  Advokat med møderet for Højesteret

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Gerda & Victor B Strands Fond (Toms Gruppens Fond)
  Gerda & Victor B Strand Holding A/S
  Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S
  Nordea Invest

  Næstformand
  Norli Pension Livsforsikring A/S
  Novo Nordisk Fonden

  Bestyrelsesmedlem
  Codan A/S
  Codan Forsikring A/S
  Brenntag Nordic A/S
  Duke University, Law
  Copenhagen Capacity Fonden
  Kirsten og Peter Bangs Fond
  Axcelfuture
  Aktieselskabet af 1. januar 1987

  Øvrige ledelseshverv
  Formand for Nominerings- og aflønningsudvalgt hos Codan A/S og Codan Forsikring A/S
  Medlem af Codan Forsikring Audit & Risk Committee

 • Jens Martin Skibsted

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2012

  Født
  1970

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Brand Building, Entrepreneurship, Design Management

  Read more

  Stilling
  Partner, VP, Manyone

  Uddannelse
  Master, Cross Media Communication, Københavns Universitet
  PM pro. degree, Project Management, UC Berkely
  Bachelor i filosofi, Københavns Universitet
  Instruktør assistent, Elektoniske medier, ESEC

  Betyrelseshverv
  Formand
  Skibsted Industrial Design

  Bestyrelsesmedlem
  Biomega (EV partnership)
  Manyone

  Øvrige ledelseshverv
  World Economic Forum Global Future Council Mobility

 • Mads Clausen

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2015

  Født
  1984

  Bosiddende
  København

  Særlige kompetencer
  Erfaring indenfor teknologiudvikling, kommercialisering af ny teknologi, finansiering, M&A samt virksomhedsledelse. 

  Read more

  Stilling
  Bestyrelsesformand, Applied Biomimetic Inc.
  Bestyrelsesformand, MC2 Therapeutics A/S

  Uddannelse
  Master of Business Administration, London Business School
  Master of Science, Biotechnology, Johns Hopkins University  
  Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

  Bestyrelseshverv
  Medlem af bestyrelsen for Bitten & Mads Clausens Fond

 • Jens Peter Toft

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2009

  Født
  1954

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med generel ledelses- og bestyrelsesarbejde. Ekspertise indenfor finansiering og M&A.

   

   

  Read more

  Stilling
  Direktør, Selskabet af 11. december 2008 ApS
  Direktør Toft Advice ApS

  Tidligere stillinger
  Executive Vice President and Global Head of Corporate Finance, Danske Bank

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Fonden af 4. December 2001
  MipSalusHolding ApS
  MipSalus ApS

  Næstformand
  M. Goldschmidt Holding A/S

  Bestyrelsesmedlem
  Danske Invest
  Danske Invest Select
  Profil Invest
  ProCapture
  Danske Invest Institutional
  AP Invest
  Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
  Enid Ingemanns Fond
  Fondet for Dansk Norsk Samarbejde
  Dansk Vækstkapital II K/S
  Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS
  Tre datterselskaber af M. Goldschmidt Holding A/S
  Dagrofa ApS
  Mahia 17 ApS
  Selskabet af 11. december 2008 ApS

  Øvrige ledelseshverv
  Medlem af Investeringskomitéen i GRO Capital I

 • Jens Bjerg Sørensen

  Eksternt medlem

  Tiltrådt
  2019

  Født
  Juni 1957

  Bosiddende
  Højbjerg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Kompetencer indenfor strategi, M&A, porteføljestyring og driftsøkonomi. Erfaring med styring af global koncern, samt arbejdet i en børsnoteret virksomhed.

  Read more

  Stilling
  CEO, Aktieselskabet Schouw & Co.

  Uddannelse
  Akademiøkonom fra Niels Brocks Handelsakademi
  HD i afsætningsøkonomi fra Handelshøjskolen i København
  IEP (Insead Executive Programme) fra Insead i Frankrig

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Alba Ejendomme A/S
  BioMar Group A/S
  Borg Automotive A/S og Borg Automotive Holding A/S
  F. Salling Holding A/S og F. Salling Invest A/S
  GPV International A/S
  HydraSpecma A/S
  Købmand Herman Sallings Fond
  A. Kirk A/S

  Næstformand
  Salling Group A/S
  Fibertex Nonwovens A/S og Fibertex Personal Care A/S
  Per Aarsleff A/S og Per Aarsleff Holding A/S

  Bestyrelsesmedlem
  Aida A/S
  Ejendomsselskabet FMJ A/S
  F.M.J. A/S

  Øvrige ledelseshverv
  Direktør i Jens Bjerg Sørensen, Datterholding 1 ApS
  Direktør i Jens Bjerg Sørensen Holding ApS

 • Lars Chr. Guldborg

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1963

  Bosiddende
  Augustenborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Tillidsmand

  Read more

  Stilling
  Automatiktekniker/maskinvedligehold og faglært tillidsmand

  Tillidshverv
  Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, Danfoss Power Solutions
  Bestyrelsesmedlem i Klub2000, Danfoss Power Solutions
  Faglært tillidsmand (Dansk Metal), Danfoss Power Solutions

 • Morten Hansen

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1978

  Bosiddende
  Nordborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Repræsentant for medarbejdere i Danfoss

  Read more

  Stilling
  Fælles tillidsrepræsentant

  Tillidshverv
  Formand
  Formand og administrator, FerieFonden Danfoss

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss Medarbejder-fond
  Lokalrådet i Arbejdernes Landsbank

 • Malene Rudebeck Olsen

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1982

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Repræsentant for medarbejdere i Danfoss

  Read more

  Uddannelse
  Production Engineer

  Stilling
  Project Manager

  Øvrige ledelseshverv
  Næstformand, Ingeniørgruppen på Danfoss

  Tillidshverv
  Bestyrelsesmedlem, Danfoss Power Electronics

Direktion

 • Per Have

  Administrerende Direktør

  Født
  1957

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

   

  Read more

  Bestyrelseshverv
  Formand

  • P/S Borgen Shopping
  • Komplementarselskabet Borgen, Sønderborg ApS
  • Sønderborg Havneselskab A/S
  • Linak Fonden

  Næstformand
  • Schackenborg Fonden
  • FærchFonden

  Bestyrelsesmedlem
  • Linak Holding A/S
  • Linak A/S
  • Kata Fonden
  • Aktieselskabet af 4. juni 2019 A/S
  • Syddansk Universitet