Bestyrelsen

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond består af ni medlemmer: Tre medlemmer valgt blandt efterkommere af Mads og Bitten Clausen, tre eksterne medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer.

Ved besættelse af bestyrelsesposter tilstræbes en bredde mellem medlemmernes kvalifikationer, således at bestyrelsen samlet set indeholder de nødvendige kompetencer.

Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år og genudpegning kan finde sted. Bestyrelsen supplerer sig selv. Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 70 år.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Per Egebæk Have

  Formand for bestyrelsen

  Tiltrådt
  6. april 2022

  Født
  1957

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

   

   

  Read more

  Stilling
  Formand for bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond

  Tidligere stillinger
  Administrerende direktør for Bitten & Mads Clausens Fond
  Finansdirektør i Danfoss A/S

  Uddannelse
  Cand.merc. i finans og økonomi fra CBS i København
  Har studeret på IMD, Insead og London Business School

  Bestyrelseshverv
  Formand
  • Linak Fonden
  • Sønderborg Lufthavn A/S
  • Nordic Compound A/S

  Næstformand
  • Schackenborg Fonden

  Bestyrelsesmedlem
  • Linak Holding A/S
  • Linak A/S
  • Kata Fonden
  • Nordborg Ferieresort A/S
  • Schackenborg Landbrug A/S
  • Syddansk Universitet
  • FærchFonden
  • Realdania
  • Fonden Universe Science Park
  • Fondenes Videnscenter

 • Marianne Philip

  Næstformand for bestyrelsen

  Tiltrådt
  2014

  Født
  1957

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med erhvervsjuridiske forhold, herunder selskabsretlige og fondsretlige emner, finansielle- og kapitalmarkedsforhold samt corporate governance. Erfaring med ledelse og arbejde i bestyrelser

  Read more

  Stilling
  Advokat, Partner i Kromann Reumert siden 1987
  Formand for Komitéen for God Fondsledelse
  Adj. Professor, CBS

  Uddannelse
  Cand. jur.
  LL.M, Duke University, USA
  Advokat med møderet for Højesteret

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Gerda & Victor B Strands Fond (Toms Gruppens Fond)
  Gerda & Victor B Strand Holding A/S
  Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S
  Nordea Invest, Nordea Invest Bolig, Nordea Invest Engros, Nordea Invest Kommune
  Copenhagen Capacity Fonden

  Næstformand
  Norli Pension Livsforsikring A/S
  Novo Nordisk Fonden
  Bioinnovation Institute Fonden og Bll Holdings A/S
  LIFE Fonden og LIFE A/S
  Nordea Funds OY

  Bestyrelsesmedlem
  Codan A/S
  Codan Forsikring A/S
  Brenntag Nordic A/S
  Kirsten og Peter Bangs Fond
  Axcelfuture
  Aktieselskabet af 1. januar 1987
  Nordic I&P DK Aps
  Chopin Forsikring
  Scandi JV Co Aps
  Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

  Øvrige ledelseshverv
  Formand for Nominerings- og verlagsudvalget hos Codan A/S og Codan Forsikring A/S
  Medlem af Codan A/S og Codan Forsikring Audit & Risk Committee
  Formand for Nordea Funds OY's Corporate Governance Commitee

 • Jens Martin Skibsted

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2012

  Født
  1970

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Brand Building, Entrepreneurship, Design Management

  Read more

  Stilling
  Partner, VP, Manyone

  Uddannelse
  Master, Cross Media Communication, Københavns Universitet
  PM pro. degree, Project Management, UC Berkely
  Bachelor i filosofi, Københavns Universitet
  Instruktør assistent, Elektoniske medier, ESEC

  Betyrelseshverv
  Formand
  Skibsted Industrial Design

  Bestyrelsesmedlem
  Manyone

  Øvrige ledelseshverv
  World Economic Forum Global Future Council Mobility

 • Mads Clausen

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2015

  Født
  1984

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring indenfor teknologiudvikling, kommercialisering af ny teknologi, finansiering, M&A samt virksomhedsledelse. 

  Read more

  Stilling
  Bestyrelsesformand, Applied Biomimetic Inc.
  Bestyrelsesformand, MC2 Therapeutics A/S

  Uddannelse
  Master of Business Administration, London Business School
  Master of Science, Biotechnology, Johns Hopkins University  
  Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

  Bestyrelseshverv
  Medlem af bestyrelsen for Bitten & Mads Clausens Fond

  Ejerandele i Fondens dattervirksomheder
  Ejer aktier i Danfoss A/S

 • Mads-Peter Clausen

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2022

  Født
  1976

  Bosiddende
  Silkeborg

  Særlige kompetencer:
  International erfaring fra ledende ledelsesstillinger og stærke strategiske, organisatoriske og kommunikative kompetencer. Stort kendskab til virksomhedsadministration, teknik og bestyrelsesarbejde

   

   

  Read more

  Uddannelse
  Master of Business Administration, University of Georgia, USA
  Bachelor i ingeniørvidenskab, Syddansk Universitet

  Stilling
  Head of Sector Integration, Global, Danfoss Climate Solutions, Danfoss A/S, Danmark

  Bestyrelsesposter:
  Formand
  miniBOOSTER A/S, Danmark

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss A/S
  Bitten & Mads Clausens Fond

   

 • Jens Peter Toft

  Medlem af bestyrelsen

  Tiltrådt
  2009

  Født
  1954

  Bosiddende
  København, Danmark

  Særlige kompetencer
  Erfaring med generel ledelses- og bestyrelsesarbejde. Ekspertise indenfor finansiering og M&A.

   

   

  Read more

  Stilling
  Direktør, Selskabet af 11. december 2008 ApS
  Direktør Toft Advice ApS

  Tidligere stillinger
  Executive Vice President and Global Head of Corporate Finance, Danske Bank

  Bestyrelseshverv
  Formand
  Fonden af 4. December 2001
  MipSalusHolding ApS
  MipSalus ApS

  Næstformand
  M. Goldschmidt Holding A/S

  Bestyrelsesmedlem
  Danske Invest
  Danske Invest Select
  Profil Invest
  Danske Invest Index
  Kapitalforeningen Danske Invest Institutional
  AP Invest Kapitalforening
  Civilingeniør N.T. Rasmussens Fond
  Enid Ingemanns Fond
  Fondet for Dansk Norsk Samarbejde
  Dansk Vækstkapital II K/S
  Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS
  Tre datterselskaber af M. Goldschmidt Holding A/S
  Dagrofa ApS
  Mahia 17 ApS
  Selskabet af 11. december 2008 ApS
  Ragna Lemkow f. Kongsteds Familielegat

  Øvrige ledelseshverv
  Medlem af Investeringskomitéen i GRO Capital I
  Medlem af investeringskomitéen i Dansk Vækstkapital III

 • Morten Hansen

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1978

  Bosiddende
  Nordborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Repræsentant for medarbejdere i Danfoss

  Read more

  Stilling
  Fælles tillidsrepræsentant

  Tillidshverv
  Formand
  Formand og administrator, FerieFonden Danfoss

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss Medarbejder-fond
  Lokalrådet i Arbejdernes Landsbank

 • Malene Rudebeck Olsen

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2018

  Født
  1982

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Repræsentant for medarbejdere i Danfoss

  Read more

  Stilling
  Project Manager

  Uddannelse
  Produktionsingeniør, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum
  HD, Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet

  Øvrige ledelseshverv
  Næstformand
  Ingeniørgruppen på Danfoss

  Bestyrelsesmedlem
  Danfoss Power Electronics

 • Poul Erik Antonisen

  Medarbejderrepræsentant

  Tiltrådt
  2022

  Bosiddende
  Nordborg, Danmark

  Read more

Direktion

 • Lars Tveen

  Administrerende direktør

  Født
  1963

  Bosiddende
  Sønderborg, Danmark

  Særlige kompetencer
  Lars Tveen har bred ledelseserfaring fra flere lederposter i Danfoss fra 1989 til 2022.

   

  Read more

  Stilling
  Administrerende direktør for Bitten & Mads Clausens Fond

  Uddannelse
  B.Sc.Prod.Eng fra Odense
  B.Sc.Com.B.A fra SDU indenfor Organisation og Ledelse

  Bestyrelseshverv
  Formand
  • Project Zero Foundation
  • Sønderborg Lufthavn A/S
  • Fonden GOTO Sønderborg

  Næstformand
  • SKAKO A/S

  Bestyrelsesmedlem
  • Fonden Universe Science Park
  • Alsik A/S
  • Foreningen AlsFynForbindelsen