mandag den 11. november 2019 08.37

Bitten & Mads Clausens Fond støtter arbejdet for energieffektive byer

Efter tre succesfulde år er støtte til DTU projekt fornyet

HengQin i det sydlige Kina er del af by-projektet for bæredygtige forsyninger.

HengQin i det sydlige Kina er del af by-projektet for bæredygtige forsyninger.

Shutterstock: HelloRF Zcool

I 2030 vil næsten 5 milliarder mennesker (ca. 60 procent af verdens befolkning) bo i en by. Det vil medføre store krav til vækst og udvidelse af grundlæggende infrastruktur. Energieffektivitet kan her tilbyde praktiske løsninger til at imødekomme et voldsomt stigende energibehov, uden at skulle ofre udviklings- eller miljøprioriteter.

Fjernvarme og -køling spiller en vigtig rolle i bevægelsen mod mere energieffektivitet. En bevægelse, der kan bidrage væsentligt til opfyldelsen af målene i Paris-aftalen samt FN's Verdensmål.

I de sidste tre år har DTU Management, gennem UNEP DTU Partnership, arbejdet med at udvikle, fremme og implementere grønne og effektive løsninger for fjernvarme og -køling over hele verden med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond. Fonden har i 2019 besluttet at forny sin støtte til arbejdet, som hjælp til at udvikle indsatsen for byers voksende behov for energi og bæredygtige løsninger. 

UNEP DTU Partnership

UNEP DTU Partnership er en førende international forskningsinstitution inden for energi, klima og bæredygtig udvikling med kontorer i FN-byen i København. Partnerskabet samarbejder med udviklingslande over hele verden om klimatilpasning, reduktion af CO2-udledning og implementering af grøn teknologi.

Nye projekter skal realiseres
Bitten & Mads Clausens Fond støtter UNEP DTU Partnerships arbejde ved direkte at støtte Copenhagen Centre on Energy Efficiency med at udvide sin ekspertise og arbejde med byer over hele verden. Som begrundelse for støtten forklarer fondens administrerende direktør:

Fonden støtter projekter inden for vedvarende energi og energieffektivitet, som fremmer Danfoss' vision om bæredygtig adfærd og løsninger. UNEP DTU Partnerships arbejde har siden 2016, meget vellykket, sat fjernvarme og -køling på dagsordenen i en global kontekst. Tilgangen er baseret på at tekniske eksperter fra UNEP DTU Partnership støtter med information, analyse og rådgivning. District Energy in Cities Initiative fokuserer stærk på handling og resultater, der effektivt bringer nye projekter tættere på realisering.

Per Have, administrerende direktør for Bitten & Mads Clausens Fond.

Et voksende initiativ
Siden 2016 er District Energy in Cities Initiative vokset og nået ud til mere end 40 byer i Østeuropa, Asien, Afrika og Latinamerika. Initiativet har derudover en lang række nye projekter, der snart når udbudsfasen i Chile, Indien, Serbien og Marokko. Finansieringen fra Bitten & Mads Clausens Fond har været afgørende for at opnå disse resultater.

I Chile er 14 byer, herunder hovedstaden Santiago, i gang med at udforske mulighederne for fjernvarme, baseret på et pilotprojekt i byen Temuco, som Copenhagen Centre on Energy Efficiency har hjulpet i gang.

Det momentum omkring fjernvarme og -køling, som er blevet skabt, er ikke kun drevet af et ønske om at bruge energieffektivitet som værktøj til at forbygge klimaforandringer. Det er også drevet af muligheden for at begrænse luftforurening, et stort problem i mange udviklingslande og byer.

Om vigtigheden af støtten siger Gabriela Dias, Head of Strategy for Business Models and Markets hos UNEP DTU Partnership:

I løbet af de sidste tre år har vi med støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond og Danfoss med succes kickstartet nye konkrete projekter på alle kontinenter, både inden for fjernvarme og fjernkøling, for at løse lokale udfordringer.

Gabriela Dias, Head of Strategy for Business Models and Markets hos UNEP DTU Partnership

Udvidelse og skalering af projekter
Det fortsatte partnerskab med Bitten & Mads Clausens Fond giver mulighed for et bredere og mere produktivt samarbejde, i både lande med eksisterende projekter og helt nye lande.

Det åbner også muligheden for stærk inddragelse af den private sektor i District Energy in Cities Initiative.

Der kan findes yderligere information om projektet ved at følge dette link:

UNEP DTU