torsdag den 9. marts 2017 12.33

Støtte til nye læringsformer i naturfag

Bitten & Mads Clausens Fond støtter et læringsprojekt i Kata Fonden

Verden set gennem mikroskop

Verden set gennem mikroskop

Kata Fonden

Bitten & Mads Clausens Fond har sammen med fem andre danske fonde støttet initiativet LEAPS. I samarbejde med fire kommuner skal projektet over seks år udvikle en engagerende læringsform, som integrerer naturfagene i tværgående projektbaserede og anvendelsesorienterede undervisningsforløb.

LEAPS er udviklet af Kata Fonden og er et skoleinitiativ, der gennem projektbaseret læring, søger at styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, kritisk tænkning og kommunikation. Målet er at ruste børn og unge endnu bedre til fremtiden samt at skabe en række innovative modelskoler, der kan inspirere andre skoler.  

LEAPS støttes af en række af Danmarks største fonde; Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden, Bitten & Mads Clausens Fond og Foreningen for Fremstillingsindustrien.  

”Gode skoler er vigtige, når vi skal tiltrække medarbejdere til et lokalområde. Vi oplever at tilflyttere i stigende grad spørger til de lokale skoler. Her vil en lokal LEAPS fyrtårnsskole være et stort aktiv”

Peter Mads Clausen, Formand for Bitten & Mads Clausens Fond

Initiativet henter inspiration internationalt og nationalt. I bl.a. USA er en række skoler langt fremme med systematisk projektbaseret læring. En skoles teaterforestilling giver for eksempel mulighed for at bruge fagene aktivt til at lære autentisk om konstruktion af scene, lyd og lys i forestillingen. Mulighederne er mange, når man ser aktiviteterne i et totalt læringsperspektiv.

I LEAPS lægges der vægt på, at læring ikke kun skal være boglig. Projekter med skarpe læringsmål, krav om synlige resultater og brug af problemløsnings- og samarbejdskompetencer er i fokus, og LEAPS skal være til glæde for alle elever.

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på naturfag. De første skoler i LEAPS er Sønderskov-Skolen i Sønderborg og Signaturskolen Kvaglund i Esbjerg. 

Læs mere om projektet på dette link  

Kata Fonden er en almennyttig fond, der har til formål at fremme viden og praksis om læring og innovation. Fonden har yderligere to læringsprojekter: NyNaturfag og KlogPåNaturfag, der begge understøtter naturfagene i den danske grundskole. NyNaturfag støtter skoler, der skal indrette faglokaler, mens KlogPåNaturfag hjælper med opkvalificering af naturfagslærere.

Kata Fondens hjemmeside kan besøges via dette link:

Kata Fonden