Med rødder i fortiden

Bitten og Mads Clausens dybe ansvarsfølelse for virksomheden, dens medarbejdere og for lokalbefolkningen på Als, udgør til stadighed det overordnede mål i Bitten & Mads Clausens Fond.

Mads Clausen taler til medarbejderne i forbindelse med Danfoss' 25 års jubilæum

Mads Clausen taler til medarbejderne i forbindelse med Danfoss' 25 års jubilæum

Danfoss Historisk Arkiv

Uden Mads Clausen og Danfoss ville meget have set anderledes ud på Nordals i dag. Nogle år efter krigen blev Mads spurgt, hvor stor fabrikken skulle være: ”Et par tusinde medarbejdere”, svarede han. Ingen – ej heller Mads – havde fantasi til at forestille sig, at Danfoss skulle blive endnu større.

Da væksten for alvor satte ind i begyndelsen af 1950’erne, satte det sine spor. På en bar mark opstod en hel by med etageboliger, hvilket var ukendt uden for de store byer. Snart kom parcelhuse, skole, børnehave og butikstorv til. Udviklingen blev godt hjulpet på vej af donationer fra virksomhedens forskellige fonde og støtteordninger, og i begyndelsen af 1960’erne finansierede Mads Clausen udarbejdelsen af en byudviklingsplan ved Professor Peter Bredsdorff.

Nære personlige bånd
De første medarbejdere var folk, som boede på egnen, og som Mads kendte personligt. Karakteristisk for de første mange år var, at ansættelsesforholdene ofte byggede på nære personlige forbindelser. Noget lignende gjorde sig gældende i forholdet til udenlandske forhandlere, der blev modtaget som medlemmer af familien, når de besøgte fabrikken. De nære personlige bånd gav sig også udslag i at Mads hjalp og støttede, hvor der var behov for det.

Det sociale ansvar
En vigtig repræsentant for denne ånd var Mads Clausens kone, Bitten. Hun blev tidligt inddraget i driften af Danfoss, og hun fik en stor indflydelse på personalepolitikken i virksomheden. Bitten havde særligt fokus på at hjælpe dem, der havde det svært, og hun gik højt op i at behandle medarbejderne med værdighed og respekt.

Bitten Clausen fulgte hele livet Danfoss tæt

Bitten Clausen fulgte hele livet Danfoss tæt

Danfoss indførte, som en af de allerførste danske virksomheder, sociale hjælpeordninger til udsatte medarbejdere, og tilbud om uddannelse og sygehjælp. Bitten Clausen fik oprettet et Velfærds- og Interessekontor, der holdt styr på jubilæer, fødsler og dødsfald i medarbejdernes familier. Der blev tilbudt gratis tuberkulosetests efter krigen, og Danfoss fik i 1955 sin egen bedriftssygeplejerske. Siden fik virksomheden sin egen akut-ambulance, der også kører den dag i dag. Inden hjælpen blev sat i faste rammer, stod Bitten selv for hjælpearbejdet.

"Jeg kørte ud der, hvor jeg havde hørt, at folk var i nød. For mig var det en gave, at jeg kunne få lov til at gøre sådan noget. Jeg følte med de folk, der skulle holde konfirmation eller lignende og ikke havde tøj at give børnene på."

Bitten Clausen

I efterkrigsårene var Bitten ofte i Nordborg for at købe tøj til familier, der ikke selv havde råd til at klæde børnene på. Siden reserverede Bitten en gang om året en hel etage af Daells Varehus i København til tøj, der skulle gives til trængte børnefamilier på Nordals, og hun stod selv i front, når hjælpepakkerne skulle uddeles. 

Al velgørenhed foregik med Mads Clausens fulde opbakning, og med en stor grad af beskedenhed og ydmyghed. Bitten ville for alt i verden ikke vække opsigt.

Der trædes nye spor i grundlæggerens ånd 
Kort efter Mads Clausens død i 1966, skriver personalebladet Ventilen; "Han satte sig spor i sit fædreland gennem det værk, han skabte. Han mærkede alle de mennesker, han kom i berøring med. Alle skylder ham noget, samfundet såvel som den enkelte. Enten for lærerig påvirkning af hans klare og forenklede indstilling til problemerne, eller for materielle tilkendegivelser, når han fulgte sit hjerte og viste storsind.

"Så langt kom han i levende live, hvor han skabte tryghed omkring sig, og han har videregivet arven i en sådan form, at han tilmed har skabt tryghed efter sin død. Sporene leder direkte ud i fremtiden, og Danfoss vil følge dem, også beredt til at træde ny baner i grundlæggerens ånd.”

Uddrag fra Danfoss' personaleblad Ventilen, 1966

Bitten & Mads Clausens Fond

Fundamentet i Bitten & Mads Clausens Fonds arbejde i dag, udspringer af Bitten & Mads' ønske om at skabe en positiv indvirkning på Danfoss, dens medarbejdere og de lokalområder hvor virksomheden har sine aktiviteter.

Formål & fokusområder

Bitten nåede at blive 103 år, og døde i 2016. Gennem hele livet gjorde Bitten sit, for at videreføre det sociale ansvar. Der er ingen tvivl om, at hun i høj grad gjorde en stor forskel i lokalsamfundet, i nærområdet hos Danfoss og hos virksomhedens medarbejdere. Ved at stifte hhv. Bitten & Mads Clausens Fond og Fabrikant Mads Clausens fond sikrede hun, at familiens ånd og vision for virksomheden videreførtes, også i fremtiden.

Danfoss Historisk Arkiv opretholder og vedligeholder et arkiv, over Danfoss' 90-årige historie. På Danfoss hjemmeside holdes historien i live med billeder og tekst fra arkivet.

Danfoss' historie